Kolo/pneumatika
Správné vyvážení.
Bez radiálního a bočního házení.
Zkontrolovat ráfky a vyvážení kol.
Utahovat jen předepsaným utahovacím momentem a ve správném pořadí.

Brzdové třmen 
Celkově dobrý stav.
V případě potřeby namazat vhodným mazacím tukem.
Prachovky nesmějí být poškozené.
Bezchybný chod pístku.
Vodicí prvky v pořádku (vodicí pouzdra, vodicí čepy a vodicí šachty).
Volný a plynulý chod nového brzdového obložení ve vedení třmenu/držáku.


Brzdové destičky
Používat pouze nové ATE originální brzdové destičky nebo schválené obložení. I Příslušné brzdové destičky zvolit podle typu vozu a roku výroby.
U nových brzdových destiček během prvních 200 km jemně brzdit, vyvarujte se zbytečnému násilnému brzdění.


Brzdové kotouče
Kotouče vždy měnit jen oba na jedné nápravě.
Nečistit brzdové kotouče s ochrannou vrstvou (dodržovat pokyny uvedené v příbalovém letáku).
U brzdových kotoučů bez ochranného nástřiku úplně odstranit antikorozní ochranu vhodným čistícím prostředkem.
Plocha příruby – podle provedení vnější nebo vnitřní – musí být čistá, bez otřepů a poškození.
Pokud je požadováno, dodržujte při montáži směr otáčení u ventilovaných kotoučů, neodstraňujte vyvažovací závaží.
Při výměně brzdových kotoučů montujte rovněž nové ATE originální brzdové destičky nebo schválené brzdové obložení vždy na celé nápravě.
U problémových vozidel upevněte brzdové kotouče na přírubu a utáhněte předepsaným utahovacím momentem. Pomocí úchylkoměru změřte stranovou házivost kotouče vždy 10 mm od vnějšího okraje třecí plochy.


Náboj kola
Vyčistit plochu příruby, musí být kovově lesklá.
Nenanášet žádný tuk/pasty (např. měděnou pastu). I Plocha příruby nesmí být deformovaná ani poškozená.
Zkontrolovat házivost a rovinnost plochy příruby. Pozor! Házení náboje vede k cca dvojnásobně většímu házení kotouče.
Pokud jsou k dispozici, vyměňte i upevňovací šrouby brzdového kotouče.


Zavěšení kol
Řídicí pouzdra/silentbloky nesmí být zpuchřelé/vytlučené.
Popřípadě vyměnit za modifikovaná provedení (novější stav vývoje).
Pryžová pouzdra stabilizátoru nesmí být zpuchřelá/vytlučená.
Tlumič pérování musí být vždy plně funkční.
Geometrie náprav musí odpovídat hodnotám daným výrobcem.

Ložisko kola
Zkontrolovat opotřebení nebo poškození.
Pokud je to možné, nastavit podle předpisů výrobce.
Popřípadě vyměnit.

Díly řízení
Zkontrolovat opotřebení mechanismu řízení.
Axiální táhla nesmí mít vůle.
Tlumič řízení musí bezchybně fungovat.