U některých druhů zboží jsou staré díly za účelem repase a znovu použití výrobku. Typicky se jedná například o brzdové třmeny, startéry, alternátory, díly řízení, díly vstřikovacího systému a podobně.

U zboží, které je předmětem výměnného programu výrobce, je nutné zaplatit zálohu na starý díl, které se připočítává k ceně zboží. Tato záloha je zákazníkovi vrácena v okamžiku, kdy zákazník odevzdá starý díl, který splňuje všechny náležitosti stanované výrobcem pro vykoupení starého dílu - zpravidla trvá kontrola dodavatelem dílu 3-5 týdnů.

Pokud je u dílu uvedeno, že je repasovaný, je nutné k ceně připočítat vratnou zálohu. Jestliže není vratná záloha uvedena, budeme Vás o ni nejdříve telefonicky (příp. emailem) informovat a teprve po Vašem odsouhlasení díl objednáme. Pokud s cenou za vratný díl nebudete souhlasit, objednávka bude stornována bez jakýchkoliv sankcí.

 

Podmínky pro vrácení zálohy:

  • Starý díl musí být kompletní, včetně krytek, zátek i krabičky od dílu (použijte z nového dílu),
  • nesmí být mechanicky ani jinak poškozen (například přehříváním),
  • nesmí být příliš zkorodovaný,
  • musí mít všechny podstatné součásti (např alternátor nesmí být rozebraný ),
  • nesmí být znečištěn tak, že nelze posoudit jeho technický stav,
  • musí být identifikovatelný (etikety, štítky),
  • starý díl můžete osobně odevzdat na pobočkách, kde jste zboží zakoupili; nebo nám jej poslat na adresu: Truck motor s.r.o., Tovární 897/1d, 643 00 Brno


Vrácení zálohy proběhne po posouzení vráceného dílu výrobcem.