Stejně jako vibrace, i skřípání vycházející z brzdové soustavy často není způsobeno chybou nebo špatnou kvalitou nového komponentu. Mnohem častěji, než by si člověk uměl představit, lze nalézt jeho příčiny ve velkém opotřebení ostatních komponentů brzdové soustavy, které se časem znehodnotily, což má za následek špatnou činnost brzdových destiček a kotoučů.

Při výměně kotoučů a destiček vždy doporučujeme neomezovat je pouze na jednoduchou výměnu dvou hlavních opotřebovaných komponentů brzdové soustavy, ale udělat kompletní údržbu brzdového systému
 
 • Při výměně destiček zkontrolujte opotřebení kotouče;
 • Při výměně kotoučů vždy také vyměňte destičky;
 • Očistěte povrchy spoje kotouče / náboje (od rzi nebo nečistot);
 • Pokud se na povrchu nacházejí usazeniny nebo nečistoty (ne na novém kotouči), očistěte také brzdný povrch kotouče;
 • Zkontrolujte házivost brzdového kotouče namontovaného na náboji kola. Běžně by neměla přesáhnout hodnotu 0,10 mm. V případě problémů zkontrolujte i hodnotu házivost pouze v náboji kola, která by neměla přesáhnout 0,050 mm;
 
 • Pokud používáte protihlukové vložky, při výměně destiček je nezapomeňte správně nasadit. Nepoužívejte opakovaně starou vložku;
 • Zkontrolujte písty, těsnění, prachové manžety a kluzné prvky na třmenu, zda nejsou poškozené nebo zkorodované a zda se mohou klouzat. Použijte speciální mazivo vhodné pro každý komponent, který nemá vliv na gumové části. Vyměňte poškozené komponenty;
 • Očistěte a naneste protihlukový tuk na kontaktní plochy mezi držákem třmenu a destičky;
 • Zkontrolujte, vyčistěte nebo vyměňte za nové pružiny třmenu, pokud jsou staré a opotřebované;
 • Zkontrolujte správné umístění pružin;
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny, která by měla být mezi ukazateli min. a max. Brzdová kapalina by se měla vyměňovat každé dva roky nebo podle pokynů výrobce;
 • Utáhněte šrouby kola ve správném pořadí pomocí momentového klíče se správným utahovacím momentem;