Jen guma nestačí

Elastomery použité při výrobě moderních gumo-kovových dílů jsou přesně sladěny s náročnými technickými požadavky a zatíženími ve specifické montážní poloze. Přesto nemohou gumo-kovové díly absorbovat všechny vibrace vznikají v podvozku. Proto konstruktéři hledali různá vylepšení a na konci jejich výzkumu a vývoje, se jako ideální řešení objevila hydraulický tlumicí elastomerová uložení ( hydroložiska ). Ta se skládají z vnějšího kovového pouzdra, ve kterém je uložen specifiky tvarovaný gumový materiál s komorami a průtokovými kanály naplněnými speciální tlumicí kapalinou.

Díky tlumících vlastnostem kapaliny, které se přidávají k tlumícím vlastnostem gumového jádra, je tak dosaženo optimálního snížení vibrací také u vyšších kmitočtů s menšími amplitudami. Když se místo hydroložisek použijí pouze na dlouhou živostnost orientované díly s plným gumovým jádrem, neabsorbují vibrace kompletně, nýbrž je přenášejí na okolní díly podvozku.

Kormě vibroakustických vlastností jsou gumokovové díly pohybově elastické a výborně se pro hodí jako spojovací prvky. U moderních podvozků se tak dosahuje cíleného zvýšení bezpečnosti a dynamiky jízdy, protože tuhost elastomerů je přesně sladěna s kinematikou podvozku. Tato elastokinematika umožnuje optimální polohu kol v různých jízdních situacích. Takže lze podstatnou měrou ovlivňovat komfort a bezpečnost jízdy.

Proč hydroložiska

Pokud se místo, původně použitého hydroložiska namontuje obvykle levnější tuhý náhradní díly, je značně zmenšen výrobcem požadovaný efekt, tedy změny sbíhavosti při brždění. S následkem, že tuhé prvky sice vydrží déle, zato ale mohou zvyšovat riziko nehody. 

Kapalina protéká skrz kanály podle jízdní situace a poskytuje tak nejlepší možný potenciál tlumení. Kvůli orientaci průtokových kanálů je u hydroložisek bezpodmínečně nutné dbát na správnou montážní polohu.