Bez starostí u sešívaných a svařovaných švů. Některé ozubené řemeny nabízené Schaeffler Automotive Aft ermarket mají na zadní straně přídavnou tkaninu, která je spojena pomocí sešívaných švů na jednom nebo dvou místech. Vedle svařených švů se přitom jedná o spojovací techniku, kterou uznávají také v prvovýbavě (OE) vozidel.

Při výrobě řemenů jsou tyto spoje vyráběny ještě před vulkanizací řemenu a podporují tak výrobní proces. Všeobecně slouží tkanina na zadní straně pro vyztužení některých ozubených řemenů, aby se preventivně působilo proti možnému přesazení v řemenovém pohonu, a tak opotřebení hran. Požadovaný přenos síly řemenu se přitom neprovádí přes tkaninu na zadní straně. Druh těchto povolených spojovacích technik nemá žádný vliv na funkceschopnost řemenu.

Vždy prosím zamezte zlomení řemenu! Také ve vnitřní oblasti tkaniny řemenu by tím mohlo vzniknout poškození a tím by mohla být ovlivněna funkce a klidný chod řemenu!

Barva neznamená chybnou funkci Požadavky na pohon rozvodu jsou stále vyšší. Požadavky na vyšší výkon motoru ve spojení se zmenšováním velikosti motoru a se snižováním jeho hmotnosti představují novou výzvu pro kompletní systém napínacích kladek a řemenů. Abychom těmto požadavkům trvale vyhově- li, musí být také ozubené řemeny trvale dále vyvíjeny

Některé ozubené řemeny obsahují napří- klad potah s polytetrafluoretylenem – vět- šinou známým pod obchodním názvem Teflon®. Ten má za následek snížení tření a tedy i opotřebení řemenu na straně zubu a zajišťuje tak zvýšení životnosti při použití s vysokým zatížením, jak je tomu např. u moderních vznětových motorů. Tento potah s teflonem je většinou černý nebo bílý (viz obrázek 1), samotná barva přitom nemá vliv na jeho funkci. Schaeff ler Automotive Aft ermarket nevstupuje u tématu řemenu do žádného rizika. Ozubené řemeny v řadách KITu odpovídají bez výjimek požadavkům na kvalitu pro OE.