Spalovací motor pracuje v periodických cyklech, při kterých dochází ke kolísání otáček a vzniku torzních kmitů. Přitom vznikající hluky jako rachot převodovky, dunění, rezonance karoserie a také kolísání výkonu ovlivňují jízdní a zvukový komfort ve vozidle. Cílovým zadáním při vývoji dvouhmotového setrvačníku tedy bylo, v maximální možné míře oddělit torzně kmitající hmotu motoru od zbývajících částí hnacího systému. Standardní dvouhmotový setrvačník (ZMS) Standardní dvouhmotový setrvačník se skládá z primárního setrvačníku a sekundárního setrvačníku. Obě setrvačné hmoty jsou přes systém pružin/tlumičů vzájemně spojeny radiálním kuličkovým nebo kluzným ložiskem a mohou se tedy vzájemně otáčet. Primární setrvačník s ozubeným věncem startéru přiřazený k motoru je pevně přišroubován na klikovou hřídel. Společně s víkem primárního setrvačníku tvoří dutinu - pružinový kanál. Základem pružinového tlumícího systému jsou obloukové pružiny. Jsou uložené ve vodících pouzdrech uvnitř pružinového kanálu a plní požadavky na „ideální“ tlumič torzních kmitů s minimálními náklady.

Dvouhmotový setrvačník svým integrovaným pružinovým tlumičem toto kmitání téměř zcela absorbuje. Výsledkem je tedy dobře izolované kmitání. Vodicí pouzdra zajišťují optimální vedení a mazání a snižují tak tření obloukových pružin uvnitř pružinového kanálu mezi obloukovými pružinami a vodicími pouzdry. Točivý moment motoru je přenášen přes obloukové pružiny na přírubu. Příruba je snýtována se sekundárním setrvačníkem a zapadá jazýčky příruby mezi obloukové pružiny. Sekundární setrvačník zvyšuje svou hmotou moment setrvačnosti na straně převodovky. Pro lepší odvod tepla je setrvačník opatřen větracími otvory. Protože torzní tlumič je integrován do dvouhmotového setrvačníku, používá se často spojková lamela v původním provedení bez torzního tlumiče.

Funkce setrvačníku
Základní princip dvouhmotového setrvačníku je jednoduchý a efektivní. Sekundární setrvačník, související se vstupní hřídelí převodovky, navyšuje její hmotnost a posouvá tak rezonanční pásmo, ležící u obvyklých torzních tlumičů v rozmezí 1200 až 2400 ot./min, do oblasti nižších otáček. Tím je dosaženo již od volnoběžných otáček vynikajícího oddělení vibrací.

Primární setrvačník
Primární setrvačník je pevně přišroubován na klikovou hřídel motoru. Jeho setrvačnost tvoří spolu se setrvačností klikové hřídele jednu veličinu. Ve srovnání s konvenčním setrvačníkem je primární setrvačník výrazně elastičtější, což vede k odlehčení klikové hřídele. Kromě toho tvoří společně s víkem primárního setrvačníku dutinu – pružinový kanál pro uložení obloukových pružin. Pružinový kanál je obvykle dvoudílný a je ohraničen dorazy obloukových pružin.Z důvodu startování motoru je primární setrvačník osazen ozubeným věncem. Podle provedení dvouhmotového setrvačníku je ozubený věnec nalisován za tepla nebo přivařen.

Sekundární setrvačník
Sekundární setrvačník je část dvouhmotového setrvačníku spojená s převodovkou a hnacím systémem. Přes spojku přenáší modulovaný točivý moment z dvouhmotového setrvačníku do převodovky. Na jeho vnějším obvodě je přišroubováno víko spojky. Při sepnutí spojky přitlačuje pružinový mechanizmus přítlačného kotouče spojkovou lamelu na třecí plochu sekundárního setrvačníku. Třením je přenášen točivý moment. Setrvačná hmota sekundární strany je tvořena součtem hmot sekundárního setrvačníku a příruby. Na přírubu přenášejí točivý moment obloukové pružiny přes jazýčky příruby (viz kapitola 3.4).

Uložení ložiska
Uložení ložiska Ložisko je uloženo v primárním setrvačníku. Otočné uložení spojuje obě setrvačné hmoty – primární a sekundární setrvačník. Zachycuje také tíhové síly sekundárního setrvačníku a přítlačného kotouče spojky. Současně pohlcuje axiální síly působící na dvouhmotový setrvačník při vypínání spojky. Ložisko umožňuje nejen prosté otáčení obou setrvačníků, ale také mírnou kyvnou vůli obou dílů navzájem (lehké házení).

Příruba
Příruba slouží k přenosu točivého momentu z primárního setrvačníku přes obloukové pružiny na sekundární setrvačník, tedy z motoru na spojku. Příruba je pevně spojena se sekundárním setrvačníkem a zapadá svými jazýčky do pružinových kanálů primárního setrvačníku mezi obloukové pružiny (viz šipky). Mezi dorazy obloukových pružin v pružinových kanálech je dostatek místa a příruba se tedy může volně pootáčet.

Celý článek najdete zde v pdf soubor