Vedle přenosu točivého momentu motoru má spojková lamela za úkol odfiltrovat torzní kmity motoru v hnacím ústrojí, zajistit hladký rozjezd a rychlé řazení.

Pro splnění těchto požadavků jsou spojkové lamely vybaveny mimo jiné také tlumiči torzních kmitů.

V současnosti se nejčastěji používají tlumiče torzních kmitů sestávající z osmi tangenciálně umístě- ných šroubovicových pružin. Tyto pružiny mají různou tuhost a vytvářejí hlavní stupeň tlumení.

Spojkové lamely LuK jsou většinou vybaveny 6 pru- žinami pro tlumení torzních kmitů. Pružiny jsou v porovnání s 8 pružinovými tlumiči konstrukčně delší a  umožňují dosáhnout větší úhel natočení, přičemž je jejich napnutí nižší a zvyšují se tlumicí schopnosti.

Pro další zvýšení tlumicích schopností tlumičů torzních kmitů se používají přídavné předřadné tlumiče. Ty se stávají z menších pružin a z třecí jednotky. Princip činnosti je podobný jako u tlumičů torzních kmitů, ale s podstatně nižší tuhostí pružin. Díky tomu je zaručeno filtrování torzních kmitů motoru i ve volnoběhu a účinně se také zamezí cukání převodovky.

Celá jednotka tlumiče je ještě doplněna pohyblivě montovaným nábojem. Ten umožňuje bez vzniku opotřebení vyrovnání možného osového přesazení mezi motorem a převodovkou.