Větší výkon, menší spotřeba - za účelem splnění vysokých nároků uplatňovaných u moderních motorů požadují výrobci automobilů od motorových součástek maximální možnou výkonnost. Olejový okruh zde hraje ústřední roli, jelikož plynulý výkon motoru dokáže trvale zajistit pouze čistý olej. Pokud není olej v soustavě podroben neustálému odstraňování nečistot a zbytků spalin, nelze zajistit ochranu motoru proti opotřebení. V nejhorším případě to může dokonce vést k poškození motoru. 

Pokud chcete hrát při volbě vzduchového filtru na jistotu, zvolte si MANN-FILTER. Tyto filtry jsou navrženy k používání moderních olejů na vysoký výkon a dokáží splnit i ty nejnáročnější technické požadavky. Jelikož jsou možnosti využití i nároky na oleje různé, jsou filtry MANN-FILTER k dispozici v různých provedeních.

Pokud si zvolíte olejové spin-on filtry MANN-FILTER, získáte prvotřídní jakost a možnost naprosto bezproblémové manipulace. Pouzdro i filtrační prvek spin-on filtru tvoří dokonale koordinovanou jednotku, která v rámci údržby prochází kompletní výměnou.

Rozsáhlé odborné zkušenosti firmy MANN-FILTER podtrhují zvláštnosti médií u každého typu filtrů:

Zpětný uzavírací ventil: brání vyprázdnění filtru a olejových kanálků po vypnutí motoru a zaručuje přítomnost oleje ihned při startu motoru.

Přepouštěcí ventil: zajišťuje přítomnost oleje při studeném startu motoru anebo v případě podstatného překročení servisního intervalu se silně znečištěným olejem.

Uvolňovací prvky: umožňují rychléou a snadnou demontáž spin-on filtru.

Vysoce výkonná filtrační média MANN-FILTER byla vyvinuta speciálně k použití v moderních motorech. Díky vynikající kapacitě k zachytávání nečistot, vysoké spolehlivosti materiálu a jemnosti filtru podle konkrétního modelu vozidla dokáží naše filtrační média fungovat i v podmínkách intenzivního využívání a přinést úžasné výsledky.

Nejmodernější filtrační média prodlužují servisní intervaly a budou splňovat technické požadavky vysoce výkonných motorů i v budoucnu.

Prostřednictvím integrace dodatečných funkcí nebo prvků lze nákladovou efektivitu a spektrum funkčnosti filtračních médií rozšiřovat ještě více, např. za použití jednosměrné membrány: tato membrána drží olej po vypnutí motoru v olejovém modulu. V porovnání s konvenčním zpětným uzavíracím ventilem namontovaným do pouzdra nabízí řešení s membránou při startu motoru dokonce rychlejší a tím optimálnější přívod oleje.

Mimo funkční výhody pak filtrační média MANN-FILTER rovněž překvapí svou nezávadností k životnímu prostředí a šetrností k přírodním zdrojům: jelikož pouzdro filtru není třeba po celou dobu své životnosti měnit vůbec, jediným odpadem vzniklým při údržbě je tedy spalitelné filtrační médium vyrobené ze snadno likvidovatelných materiálů.

ZDROJ: MANN FILTER. [online]. 2.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: https://www.mann-hummel.com/cs/mf-cz/products/oil-filter/