Nikdy nešetříme na materiálu a nemontujeme poddimenzované velikosti, které rychle vedou k problémům. Malá koule kulového čepu s malým povrchem má vysoké plošné zatížení. To způsobuje vysoké opotřebení jednotlivých částí dílu, které vede k předčasnému opotřebení a selhání celého čepu. Z toho důvodu mají MEYLE-HD díly kulové čepy právě takové, které jsou nutné pro dlouhodobou životnost. Pomocí profesionálních metod simulace zátěže vypočítávají naši inženýři nově správné průměry kulových čepů. Zvětšení průměru kulového čepu je účinným způsobem, jak zvýšit celkovou stabilitu součásti. Optimalizovaná geometrie součástí maximalizuje životnost.