Při spalování paliva vznikají vedle neškodných látek jako voda, oxid uhličitý a dusík, také nebezpečné látky jako např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku a uhlovodíky.

Již řadu let bojují politici a průmysl proti emisím škodlivých látek. Proto má každé vozidlo se zážehovým motorem od konce osmdesátých let regulovaný katalyzátor, který snižuje emise škodlivých látek.

Lambda sonda zajišťuje, aby mimo jiné dokázal tyto úkoly plnit. Garantuje tak pro katalyzátor optimální provozní podmínky.

Požadavky na lambda sondy

Při spalování paliva vznikají vedle neškodných látek jako voda, oxid uhličitý a dusík, také nebezpečné látky . Úkolem regulovaného katalyzátoru je redukce množství těchto látek. Proto má každé osobní vozidlo se zážehovým motorem od konce osmdesátých let regulovaný katalyzátor a společně s ním minimálně jednu lambda sondu. Ta totiž hlavně garantuje optimální provozní podmínky pro katalyzátor.

Katalyzátor a lambda sonda - tým pro čistý vzduch

Regulované katalyzátory redukují škodlivé látky ve spalinách o více než 95 procent. Protože zneškodňují tři škodlivé složky, tedy HC, CO a NOx, nazývají se také "3cestné katalyzátory".

Vnitřní díly katalyzátoru jsou potaženy vzácnými kovy platina, rhodium a palladium. Na těchto potazích dochází ke komplexním chemickým reakcím: Oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (HC) oxidují na vodu (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Oxidy dusíku (NOx) jsou redukovány na dusík (N2), kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2).

Úlohou lambda sond – nazývaných také sondy kyslíku – je zajistit optimální provozní podmínky. Katalyzátor totiž dokáže skoro všechny škodlivé emise "konvertovat" pouze tehdy, když je spalována směs paliva a vzduchu ve specifickém směšovacím poměru.Moderní automobily jsou kromě toho vybaveny minimálně dvěma lambda sondami: Jedna regulační sonda před katalyzátorem a diagnostická sonda za katalyzátorem. Sondy měří zbytkový obsah kyslíku ve spalinách. Pomocí těchto informací dokáže nastavovat řídicí jednotka motoru složení směsi.

Základní principy činnosti lambda sond

Podle podílu zbytkového kyslíku ve spalinách vytváří sondy různý signál. Řídicí jednotka motoru interpretuje tento signál a reguluje složení směsi. Na tomto základním principu jsou lambda sondy stále dále vyvíjeny. Zaručují již dnes malé emise škodlivých látek a zajišťují také efektivní spotřebu a dlouhou životnost katalyzátoru.