Podstatnou funkcí zapalovací cívky je vytvoření vysokého napětí, které na zapalovací svíčce ve válci přeskočí mezi střední a zemní elektrodou, přičemž vznikne zapalovací jiskra.

Zapalovací cívka tak důležitou měrou přispívá ke spolehlivému zapalování a tím k účinnému a klidnému chodu motoru.

Základy k zapalovacím cívkám - princip funkce: Transformace

 

Základní princip je u všech zapalovacích cívek stejný: Z nízkého napětí baterie 12 V se musí vytvořit napětí v rozsahu kilovoltů, v moderních vozidlech až 45000 V. Napětí se tedy transformuje, aby se zvýšilo na mnohonásobek.

Zde popsané základy se proto vztahují jak na klasické zapalovací cívky tak i na moderní blokové zapalovací cívky nebo na zapalovací cívky na svíčku.

Uspořádání zapalovací cívky

Příklad zapalovací cívky

Uspořádání zapalovací cívky pro spalovací motor je u všech typů – z hlediska schématu – shodné. Uvnitř každé zapalovací cívky se nacházejí dvě cívky: takzvaná primární cívka, která je navinuta poměrně silným měděným drátem, a sekundární cívka, která je výrazně delší a je vyrobena z poměrně tenkého měděného drátu.

Zapalovací cívky disponují laminovaným železným jádrem, které je ovinuto primární a sekundární cívkou. Měděný drát těchto cívek je izolovaný, aby se zabránilo přeskoku napětí z jednoho závitu na druhý a tím zkratům.
 

Zapalovací cívky a magnetická indukce

Vysokonapěťový impuls zapalovací cívky vzniká v sekundární cívce pomocí magnetické indukce. K tomu je primární cívka nejprve napájena z nízkonapěťového přípoje zapalovací cívky proudem z baterie. Kolem primární cívky se současně tvoří magnetické pole. Je-li tok proudu přerušen, magnetické pole se zhroutí. Teprve toto zhroucení vyvolá v sekundární cívce napěťový impuls.
 

Transformace: Vinutí rozhoduje

Napěťový impuls, který vzniká v sekundární cívce, je daleko vyšší než napětí baterie 12 V, které předtím bylo na primární cívce. Důvod: Sekundární cívka je navinuta podstatně tenčím drátem a má proto daleko vyšší počet závitů než primární cívka. Takzvaný poměr vinutí se podle dané cívky pohybuje mezi 1:150 až 1:200.
 

Další ovlivňující faktory

Odhlédneme-li od poměru vinutí, existují i další faktory, které ovlivňují skutečnou velikost vytvořeného napěťového impulsu. Síla magnetického pole vytvořeného v primární cívce tak hraje stejně důležitou roli jako rychlost, se kterou pole kolabuje. Také tloušťka sekundární cívky i čas, který jí zbývá k nabití, mají značný vliv na konečný výsledek.