Tyto zapalovací svíčky byly vyvinuty pro motory náchylné na znečištění sazemi a pro příslušný způsob jízdy.Zapalovací svíčky s přídavným jiskříštěm mají těleso, které je vytaženo blíže k izolátoru.

Pokud je špička izolátoru zanesena sazemi a spouští se motoru, bude protékat zapalovací napětí nejprve do výšky vytaženého tělesa. Protože přeskok na těleso představuje pouze malý odpor než daleko delší průtok přes izolátor, dojde k přeskoku jiskry na těleso a tím k zážehu směsi vzduchu s palivem

Když zapalovací svíčka dosáhne teploty vlastního čištění 450 °C, budou spáleny usazeniny sazí a jiskry znovu naleznou dráhu přes kostřicí elektrodu.