Důvod: Dieselové motory jsou samo vznětové motory. Okolní vzduch je nasáván a ve válcích je mimořádně silně stlačen. Kompresní poměr přitom činí až 25:1.

Díky této kompresi dosáhne nasávaný vzduch teplotu mezi 700 a 900 °C. Když se nyní přidá palivo, dojde k jeho vznícení na základě vysoké teploty..

Předžhavení

Pro spolehlivé studené starty i za nízkých venkovních teplot jsou vznětové motory odkázány na podporu žhavicích svíček. Důvod: Při startování jsou válce a motor silně ochlazeny. Odebírají tak již chladnému okolnímu vzduchu přídavně energii. Stlačením vzduchu se nedosáhne teplota potřebná pro vlastní vznícení.

Zde přichází do hry žhavicí svíčky. Jsou zašroubovány v hlavě válců. Jejich žhavicí trubička zasahuje do spalovacího prostoru a zahřívá se protékajícím proudem podle typu žhavicí svíčky až přes 1000 °C. Tím také zahřívá spalovací prostor.

Tento postup probíhající před vlastním startováním motor se označuje jako "předžhavení"

 

Kovové kolíkové žhavicí svíčky

 

Kovové kolíkové žhavicí svíčky mají topnou spirálu a žhavicí tyčku z kovu odolného vysokým teplotám. Keramický materiál - oxid hořčíku - uvnitř topné tyčky chrání topnou spirálu před vibracemi a nárazy. Oxid hořčíku je také mimořádně dobrý vodič tepla a může proto vzniklé teplo rychle předat směrem ven.

Rozlišujeme mezi standardními tyčkovými žhavicími svíčkami, žhavicími svíčkami pro rychlý start, CGS-tyčkovými žhavicími svíčkami a samoregulačními tyčkovými žhavicími svíčkami. Žhavicí svíčky QGS jsou vybaveny "Quick Glow System". Důsledkem jsou velmi krátké časy předžhavení a zlepšené chování při studených startech. Vyžadují speciální řídicí jednotku regulující přiváděnou energii. Dalším vývojem jsou AQGS-žhavicí svíčky (Advanced Quick Glow System).

Samoregulační kovové tyčkové žhavicí svíčky (SRM-žhavicí svíčky) mají topnou spirálu a regulační spirálu. Topná spirála se velmi rychle zahřívá, regulační spirála zvyšuje svůj odpor se stoupající teplotou a řídí tak protékající proud. Proto tento typ skoro vystačí bez externího řízení..

Keramické žhavicí svíčky

 

Na rozdíl od kovových kolíkových žhavicích svíček má topná spirála keramické žhavicí svíčky mimořádně vysoký bod tavení. Ta je kromě toho obklopena silikonovým nitritem, což je extrémně odolný keramický materiál. Součinnost topné spirály a keramického pláště umožňuje dosáhnout vysokých teplot a extrémně krátkých časů předžhavení díky vynikající teplotní vodivosti. Kromě toho mohou být keramické žhavicí svíčky konstruovány jako menší. To je důležité u moderních motorů, které mají k dispozici daleko méně místa.

U SRC (Self Regulating Ceramic) žhavicí svíčky sestává topný prvek z keramiky s integrovanou kovovou topnou spirálou. HTC (High Temperature Ceramic) popř. NHTC (New High Temperature Ceramic) žhavicí svíčka má topný prvek a topné těleso z keramiky.

NHTC-keramické žhavicí svíčky samo NGK vyvinulo, aby výrobcům automobilů umožnilo dodržení emisních norem Euro 4 a Euro 5. Jedním z cílů těchto norem je snižování kompresního poměru u vznětových motorů. NHTC-žhavicí svíčky dosahují za méně než 2 sekundy 1000 °C a mohou více než 10 minut při teplotách až 1350 °C následně žhavit. I při nižších kompresních poměrech je zaručeno optimální zažehnutí paliva. Kromě toho mohou NHTC-žhavicí svíčky cíleně žhavit i během provozu, zamezí se tak ve fázi decelerace ochlazování částicového filtru.

Keramické žhavicí svíčky: Technicky optimální

Již více než 20 let používají výrobci automobilů keramické žhavicí svíčky NGK v sériové výrobě. Lze zaměnit žhavicí svíčky za v porovnání výhodnější kovové žhavicí svíčky?

Odpověď: Přirozeně "udělat" lze cokoli. Otázkou je, jak velké riziko přitom postupujeme. Tam, kde jsou z výroby použity keramické žhavicí svíčky NGK, tam je nutné také v případě servisu zaměňovat tyto svíčky za keramické žhavicí svíčky NGK.

Důvod: Tyto žhavicí svíčky byly vyvinuty pro odpovídající motory. Keramické žhavicí svíčky NGK garantují dlouhou životnost a zajišťují spolehlivé a rychlé vzplanutí i za nejnižších venkovních teplot. Současně zajistí menší emise škodlivých spalin. Ty jsou sice dražší než kovové žhavicí svíčky, ale: Kovové žhavicí svíčky mohou u příslušných motorů za extrémních minusových teplot vést ke startovacím problémům.