Nejčistší základový olej na světě - 99,9% čistota
Unikátní technologie Petro-Canada vytváří patentované HT křišťálově čiré základové oleje, čistota těchto základových olejů je
99,9%. Ropa je ve velmi náročném rafinačním procesu zbavena aromatických sloučenin, parafínů a ostatních nečistot. Výsledný
produkt se vyznačuje vysokým viskozitním indexem, vynikající oxidační rezistencí, dlouhou životností, velmi nízkou těkavostí
a nulovou toxicitou. Samozřejmostí je vysoká biologická odbouratelnost, minimalizovaná tvorba uhlíkatých úsad (karbonů)
a skutečně velmi nízké body tuhnutí (-45°C).

2x delší životnost, 3x větší ochrana