Většina rozvodových sad se skládá z následujících komponentů, v závislosti na velikosti motoru obsahují sady více nebo méně dílů. Rozvodová sada 3454036SD - Fabie 1.2 TSI

  1. Rozvodový rětěž
  2. Ozubená kola
  3. Vodící lišty
  4. Napínák
  5. Těsnění
  6. Šrouby