Torzní vibrace, jež se vyskytují v pomocném pohonu, mohou způsobovat nekontrolované vibrace a zrychlené opotřebení komponentů, které s ním spolupracují. Tento jev je intenzivnější v případě delšího řemene a většího počtu jednotek, které pohání.Proto se začali používat právě řemenice s tlumičem vibrací. V takových řemenicích je náboj upevněný na klikovou hřídel a díl opásaný řemenem spojený pomocí elastomeru, který dovoluje částečně tlumit vibrace. Aby tato řemenice správně plnila svou funkci, musí být vyrobena v odpovídající kvalitě. Je to spotřební díl, který se s počtem km úměrně opotřebovává. Odložením výměny dílu můžeme způsobit poškození řemene nebo přetržení, popřípadě jiné poškození motoru.

Prověření stavu řemenice, je nutné po

  1. přetržení
  2. spadnutí řemene
  3. případě divných zvuků v motorovém prostoru


Pokud je už řemenice poškozená, vykazuje vůle a můžou se nacházet kovové, gumové piliny v jejím okolí.

Čeho se nedopustit při výměně

Při výměně řemenice je nutné zajistit, aby se nedostala do styku s mazivy, rozpouštědly, kyselinami a laky, protože by mohlo dojít k poškození pryže. Dále je nutné zkontrolovat volnoběžku alternátoru, protože její blokování vede ke škubání řemene a tím se předčasně opotřebovává řemenice. Další dílem, na který je dát třeba pozor je napínák drážkového řemene. Vždy se snažte při montáži použít nový šrouby s podložkou, který nabízí sada od SNR.