Kompozitní nebo složený brzdový kotouč s názvem „Formula Z“ je díky své speciální konstrukci vhodný pro aplikace v motorsportu. Na rozdíl od plně litinového brzdového kotouče jsou třecí kroužek (litina) a náboj (slitina hliníku) spojeny ocelovými čepy. Výsledná plovoucí konstrukce podstatně snižuje tepelné tlumení třecího kroužku ve stavu provozní teploty, protože třecí kroužek se může při tepelném namáhání volně roztahovat (např. při brzdění z vysokých rychlostí nebo několika po sobě jdoucích brzdění).
 

Použití výše uvedené hliníkové slitiny také značně snižuje neodpružené hmoty na vozidle.