Brzdové kotouče Zimmermann (standardní a perforované provedení) jsou zásadně vyráběny podle příslušného originálního náhradního dílu s ohledem na rozměry a použitý materiál (GFO-ISO9001-TS16949).

Děrované konstrukce byly testovány na funkčnost, spolehlivost a odolnost proti opotřebení organizací TÜV Nord a schváleny Federálním úřadem pro motorovou dopravu pro zamýšlené použití ve sériových vozidlech. Brzdové kotouče splňují požadavky, se kterými se setkáváme při běžném provozu s ohledem na mechanické a tepelné namáhání.

Při provozu brzdových kotoučů v upravených vozidlech, při rally/závodní jízdě a/nebo při agresivním stylu jízdy jsou požadavky samozřejmě mnohem náročnější na mechanické a tepelné zatížení brzdových kotoučů. To platí i při použití závodních podložek.

Tvorba síťovitých nebo radiálně se rozšiřujících trhlin na perforovaných brzdových kotoučích je normální. Podle směrnice „Požadavky na zkoušení náhradních a speciálních brzdových kotoučů a bubnů pro vozidla“ od TÜV NORD jsou povoleny až do následujících hodnot:

  • Max. délka: 0,5 x šířka brzdového kotouče
  • Max. šířka: 0,2 mm
  • Max. hloubka: 0,2 mm

Pokud tyto limity nejsou překročeny, nedochází k žádné škodě dle ustanovení výše uvedené směrnice. Větší trhliny vznikají výhradně mechanickým a/nebo tepelným přepětím. Důvody mohou zahrnovat:

  • ignorování předepsané fáze záběhu (viz upozornění na záběh)
  • individuální jízdní chování
  • intenzivní používání
  • nevhodné brzdové destičky (tvrdé, zasklené, poškozené, opotřebované)
  • vadná instalace (BD a/nebo podložky)
  • Poruchy ostatních součástí (brzdový systém, odpružení nápravy, systém řízení)