Pokud si nejste jisti jaký olej patří do vašeho automobilu, využijte mazací plány jednotlivých výrobců olejů:

Klasifikace a specifikace motorového oleje

Klasifikace motorových olejů je prováděna jednak z hlediska viskozitního a dále z hlediska výkonnostního.

 

Viskozitní klasifikace SAE

Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace SAE J300 (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a ,,W" (z angl. Winter) a 6 letních tříd načených číslem.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Letní třídy: 16, 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. Olej SAE 15W má mez čepratelnoszi -25°C ).

Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, zanemná to, že se jedná o olej jednostuňový, neboli monográdový (letní nebo zimní). Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej vícestupňový, neboli multigrádový (celoroční). V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje vícestupňové.

Přestože je viskozitní specifikace SAE J300 poměrně důležitá a široce používána, zdaleka nestačí k tokmu, abychom zvolili vhodný motorový olej pro konkrétní motor. Je to z toho důvodu, že nám tato specifikace nic neříká o dalších velmi důležitých vlastnostech motorových olejů, jako je např. jejich oxidační a termická stabilita, ochrana motoru před opotřebením a tvorbou úsad atd. Všemi těmito parametry a rovněž řadou dalších se zabývají výkonostní klasifikace motorových olejů.

 

Výkonnostní klasifikace ACEA, API a příklady firemních norem

Charakterizují okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při při různých formách provoního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. Oxidační stabilitia, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení výkonostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

 • klasifikace ACE ( Association des Constructers Européens d' Automobile, EU)

 • klasifikace API ( Asociation Petroleum Institue, USA)

 • firemní normy výrobců motorů a vozidel ( VW, MB, MAN, VOLVO, SCANIA, RENAULT, PSA, FIAT, GM)

 • klasifikace MIL-L (normy americké armády)

 • jiné klasifikace (např. ILSAC)

V součastné době mají největší váhu specifikace API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel.

 

Klasifikace ACEA

ACEA ( European Automobile Manufacturer's Association – Associace evropských konstruktérů vozidel) nahradila v roce 1991 CCMC ( Sdružení konstruktérů automobilů), které vzniklo v roce 1972 jako reakce na to, že specifikace API plně nevyhovují evropským typům motorů, jež se od amerických konstrukčně liší. Klasifikace ACE od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

 • oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené ,,A/B"

 • oleje kompatabilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené ,,C"

 • oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené ,,E"

Výkonostní stupeň je udáván číslem. V současné době se používají následující výkonostní třídy ACEA.

Výkonostní třídy motorových olejů dle ACEA

 

skupina ,,A/B" – benzínové a dieselové motory osobních automobilů

třída ACEA

Popis olejů

A1/B1

Kategore olejů s velmi nízkým třením a nízkou vysokoteplotní viskozitou. Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opoptřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné pouze pro některé motory.

A3/B3

Motorové olejej s vysokou výkonostní rezervou, s vysokou stabilitou, pro nejnáročnější podmínky, v souladu s doporučením výrobců umožnují prodloužené výměnnné intervaly.

A3/B4

Motorové oleje s vysokou výkonnostní rezervou a dieselové motory s přímým vstřikem, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3

A5/B5

Vysoce stabilní oleje s nízkou viskozitou a třením, s vysokou výkonostní úrovní, určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehká běh a úsporu paliva. Jsou vhodné pouze pro speciálně konstruované motory.

 

Skupina ,,C" – benzínové s dieselové motory osobních automobilů

Třída ACEA

Popis olejů

C1

Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s velmi nízkym obsahem sulfátového popelu, síry a fosforu ( např. Mitshubishi, Mazda).

C2

Motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu ( např. PSA, Honda)

C3

Motorové oleje s nízkým obsahem sulfátového popela, síry, a fosforu ( např. Hyundai, KIA, Honda, Suzuki).

C4

Motorové oleje kompatibilní s katalyzátory a s DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů (např. Renault) – platí od r. 2006

C5

Motorové oleje pro osobní a lehké nákladní vozy se středním obsahem popela (Mid SAPS) zajišťuijící snížení spotřeby paliva. Určen pro motory vybavené katalyzátory a systémy na úpravu spalin. Specifikace definuje oleje určené pro vozy, v nichž výrobci motorů povolují nízkovizozní oleje s minimální HTS viskozitou 2,6 mPa.s


Skupina ,,E" – velké dieselové motory

Třída ACEA

Popis olejů

E4

Vysoce stabilní motorové oleje pro nízkoemisní motory Euro 1 až 5 s nejnáročnějším provozem, v souladu s doporučením výrobce umožňují prodloužené výměnné intervaly. Vhodné pro motory bez DPF, pro některé motory SCE a EGR

E6

Oleje s upravenou aditivací pro motory Euro 1 až Euro 6, tzv. Formulace "Low SAPS" zajišťuje ochranu částicových filtrů, pro extrémní prodloužené intervaly výměn s kontrolou obsahu sulfátového popela, síry a fosforu. Jsou vhodné pro motory se systémem EGR, DPF a SCR. Třida E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry ( 50 ppm).

E7

Vysoce stabilní motorové olejej pro nízkoemisní motory Euro 1 až 5 s nejnáročnějším provozem, v souladu s doporučením výrobce umožňují prodloužené výměnné intervaly. Vhodné pro motory bez DPF, pro většinu motorů s SCR a EGR.

E9

Nejnovější evropská výkonostní specifikace pro motory vybavené přídavnými systémy na úpravu psalin ( tzv. "mid. SAPS" formulace). Zlepšená odolnost proti působní sazí a zlepšená ochrana proti tvorbě kalu. Jsou vhodné mototy bez i s DPF a pro většinu motorů s EGR a SCR. Zvlášť doporučeno pro nízkosirné palivo.

 

Výkonné klasifikace převodových olejů pro mechanické převodovky

Pro značení výkonnostní kategorie převodových olejů se používá klasifikace API ( American Petroleum Institute, USA). Označení výkonnostní třídy se skládá z písmen ,,GL" ( z angl. gear lubricant) a čísla, které udává výkonnostní stupeň. Další mezinárodně uznávané klasifikace jsou MIL-PRF-2105E a SAE J2360. Popis jednotlivých klasifikací:

 • API GL - 3 – nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se středním namáháním
 • API GL - 4 – oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převodovky
 • API GL – 5 – oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
 • API MT – 1 – olejej určené pro nesynchronizované manuální převodovky používané v autobusech a těžkých nákladních vozidlech, poskytují kombinovanou ochranu proti tepelné degradaci, opotřebení komponent a poškození těsnění, kterou nelze dosáhnout použitím maziv API GL-4 a API   GL-5
 • MIL-PRF-2105E – převodový olej, který kombinuje výkonnostní požadavky norem MIL-PRF-2105D a API MT-1
 • SAE J2360 – převodový olej, který kombinuje výkonnostní požadavky norem MIL-PRF-2105E ( 1995), API GL-5 a API MT 1

 Stejně jako u motorových olejů existují normy jednotlivých výrobců převodovek ( Voith, ZF, GM, Ford, Alisson).

 

Výkonné klasifikace převodových olejů pro automatické převodovky

Na oleje pro automatické převodovky jsou kladeny vysoké nároky a jsou charakterizovány pomocí firemních specifikací. Celosvětově uznávanými standardy jsou:

 • Ford – M2 C 33 G, M2 C 33 F, ATF MERCON
 • GM ( General Motors) – Alisson Type C2, C3, C4; ATF Dexron II, IID, IIE, III, Type A Suffix A
 • další významní výrobci – Chrysler, MANM Voith, ZF