VELKÝ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, TŘÍDY POŽÁRU ABC - NÁPLŇ 6 KG

Velký práškový hasící přístroj, třídy požáru ABC - náplň 6 kg
Popis produktu:


rychlá a efektivní likvidace počátečního hoření
ideální pro domácnosti a větší automobily
třídy požáru ABC
hmotnost hasiva 6kg
norma EN 3/7 Rating 8A/55B/C
vyrobeno v České RepubliceTřídy požáru dle ČSN EN2:

A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty).
B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy, laky, ředidla, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla).
C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík).

966,00 Kč
798,35 Kč bez DPH
  • 87599753